5 juni 2020

Rijbewijs keuring

Wijkcentrum de Driewiek
Adres Jeroen Boschstraat 49
Postcode en plaats 5831 VV BOXMEER
Contact Dagelijks bereikbaar voor afspraken en informatie tussen
09.00 uur en 17.00 uur via 088 – 232 33 00
Prijs 75+ € 40,- ; C/D/E € 50,- ; klein rijbewijs (medisch) tot 75
jaar € 35,-.
Extra informatie Online afspraak maken via www.regelzorg.nl.
Gezondheidsverklaring telefonisch te bestellen of via
info@regelzorg.nl. Geen kosten annuleren of wijzigen van de
afspraak. Medisch adviseur voor vragen telefonisch

Verlenging geldigheid rijbewijzen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 april jl. een coulanceregeling ingesteld voor rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verstrijkt (of is verstreken) in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Deze groep rijbewijshouders kon in Nederland met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot 1 juni 2020. Mensen met een verlopen rijbewijs waarvan de geldigheidsduur korter was dan vijf jaar, werden uitgesloten van deze coulance.

Met de inwerkingtreding van de hogergenoemde Europese verordening wordt de coulance uitgebreid: alle rijbewijshouders van wie het rijbewijs verloopt (of is verlopen) tussen 1 februari en 1 september 2020 komen in aanmerking voor de Europese regeling. In dat geval wordt het rijbewijs vanaf de verloopdatum nog zeven maanden als geldig beschouwd. In tegenstelling tot bij de nationale coulance geldt deze Europese Verordening dus ook voor mensen waarvan het rijbewijs minder dan vijf jaar geldig is. Desondanks roept de minister mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Met deze Europese regeling kunnen alle rijbewijshouders van wie het rijbewijs verloopt tussen 1 februari en 1 september (dus tot en met 31 augustus), waar dat mogelijk is en veilig kan, met de auto blijven rijden en ook naar het buitenland reizen.

Oproep
De coulanceregeling is een belangrijke stap, maar de problemen zijn nog niet opgelost. Er zijn nog steeds grote achterstanden bij het CBR. Wytske Postma (CDA) heeft de minister gevraagd op een aantal punten actie te ondernemen:

  • om de keuringsartsen zo snel mogelijk te laten keuren op een veilige én verantwoorde manier;
  • om het CBR de informatie uit oogmetingen te laten accepteren die al door een oogarts zijn gedaan. Uit de praktijk blijkt namelijk dat het CBR deze informatie niet wil gebruiken, terwijl dat  juist tijd kan besparen bij de keuring;
  • ook die mensen keuren die een rijbewijs hebben dat drie tot vijf jaar geldig is, zodat ook deze groep geholpen is.

Om ervoor te zorgen dat de problemen met verlopen rijbewijzen zo snel mogelijk worden opgelost, blijft Wytske Postma hier bovenop zitten. Voor vragen of tips is mevrouw Postma bereikbaar via w.postma@tweedekamer.nl. Alle mail die zij ontvangt over het CBR met persoonlijke ervaringen zijn voor haar van belang om goed te weten wat er speelt. De knelpunten die u ervaart, kan zij inbrengen tijdens de debatten in de Tweede Kamer.