24 november 2020

Samen werking kringen Land v Cuyk

KBO’s van Land van Cuijk gaan samenwerken

Met de nadere herindeling ligt het voor de hand, dat ook de KBO’s van alle betreffende gemeenten gaan samenwerken.

Intussen is er reeds een fusieoverleg gestart, waarin per gemeente twee deelnemers vertegenwoordigd zijn. Het betreft de gemeente Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert. De KBO van Grave zal, hoewel zij niet meegaan met de herindeling, ook aansluiten.

Over de definitieve fusie en hoe de KBO in de nieuwe kring eruit gaat zien, wordt u in het nieuwe jaar nader geïnformeerd.